Saturday, April 21, 2007

НИСИ МАСА Македонија

НИСИ МАСА беше оформена пред шест години, во 2001, за да порасне во Европска мрежа на здруженија, броејќи 19 земји како свои членови. Националните здруженија во овие земји се состојат од млади професионалци, студенти и ентузијасти со една заедничка цел – Европскиот филм.

Главните цели на НИСИ МАСА се:
- откривање на нови таленти во областа на филмот
- гаење на Европската свест преку нејзината кинематографија
- развивање на крос-културални филмски проекти
- креирање на платформа за дискусии и соработка помеѓу младите во Европа кои се заинтересирани за филм

Ова е веќе втора година како НИСИ МАСА Македонија е членка на НИСИ МАСА. За време на минатата година, бевме под закрила на НВО наречена ПОГОН, но од неодамна, ние сме само НИСИ МАСА Македонија, надевајќи се вистина, вистина наскоро да бидеме и самите регистрирани како официјална НВО. Нашите цели се исти како оние на НИСИ МАСА здруженијата низ цела Европа, и се надеваме дека ќе работиме многу повеќе на достигнување на истите во следнава година.

Ако би сакале да стапите во контакт со тимот на НИСИ МАСА Македонија, или да се придружите на истиот, Ве молиме пишете ни на :


nisimasa_macedonia@yahoo.com, или

НИСИ МАСА Македонија
ул. Пролет бр. 12/6
1000, Скопје
Македонија

Ќе ги чекаме вашите писма, коментари и прашања.

No comments: